De Vakkundige

 

Nooit meer Burn-outprofessional!

 

certificering voor coaches en psychologen

11-maanden programma

 

 

W

Hoe begeleid je overspannenheid en burn-out op een veilige en vakkundige manier?

W

Hoe bied je steun en houvast aan deze groep kwetsbare, ontredderde mensen?

W

Hoe zorg je voor duurzame terugkeer naar het werk en wat adviseer je daarbij?

W

Wat helpt dat cliënten en medewerkers het nooit of nooit meer mee hoeven maken?

Voor wie is dit programma bedoeld?

N

Zelfstandige coaches en psychologen die als erkende professional een goedlopende praktijk willen met burn-outbegeleidingstrajecten of met preventietrainingen bij bedrijven en organisaties.

N

Medewerkers met een professionele begeleidings- of coachrol in een organisatie die de grondige en noodzakelijke kennis willen opdoen om zich te kunnen verdiepen of specialiseren in burn-out, zodat medewerkers weer fit en vitaal worden en ziekteverzuim
voorkomen wordt.

N

Begeleiders, professionals die ervaringsdeskundig zijn, en die niet alleen intuïtief of enkel vanuit eigen ervaring willen werken, maar ook vanuit de zekerheid van onderbouwde kennis.

Aan de hand van de Nooit meer Burn-out methode krijg je kennis en beproefde concrete praktische handvatten.
Deelnemers leren vertrouwd te worden met het herkennen, herstellen en hervatten van werk van medewerkers met overspannenheid en burn-out.
Met als doel: de juiste begeleiding bieden, duurzaam herstel en voorkomen van uitval en herhaling.

 

Het programma stelt jou met het exclusieve Nooit meer Burn-outlabel in staat meerwaarde, kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden bij burn-outklachten.

De visie over burn-out achter dit programma is Nooit meer Burn-out, wat onder andere betekent dat het over duurzaam herstel gaat, gericht op groei en voorkomen van herhaling.

Wat ga je leren?

 

+ Je leert de kneepjes van het vak van een burn-outbegeleider.

 

+ Je leert werken met een gestructureerde en beproefde aanpak, een bio-psychologisch-sociaal/bedrijfsmatige insteek, gebaseerd op wetenschap en praktijk.

 

+ Na (en meteen al tijdens) de opleiding kun je direct aan de slag met het stappenplan waarbij je cliënten en medewerkers van A tot Z begeleidt en helpt om volledig hersteld terug te keren naar hun werk.

 

+ Deze werkwijze is tevens direct toe te passen op preventietrajecten.

  

 

 

In het certificeringsprogramma De Vakkundige Nooit meer Burn-outprofessional krijg je de 3-B methode (Basis – Bewust – Bekwaam) aangereikt gebaseerd op de door Anita Roelands jarenlang ontwikkelde Nooit meer Burn-out principes.

 

 

Je gaat in het programma het volgende leren:

 

Diagnose en inschatten in fases

Hoe herken je een burn-out en hoe onderscheidt het zich van andere aandoeningen?

 

Je leert klachten, aanleiding en oorzaken analyseren.

 

Je leert welke cliënten jij zelf kunt begeleiden en wanneer je moet doorverwijzen of extra hulp moet inschakelen.

 

De 3 grootste fouten die psychologen, therapeuten en coaches maken bij cliënten met overspannenheid en burn-out.

 

Stappenplan en begeleiding

Je leert een plan van aanpak op te stellen om een cliënt van A tot Z te begeleiden, totaal anders dan hoe je gewend bent te doen.

 

Hoe kun je omgaan met bagatellisering en ontkenning, zodat je cliënt gemotiveerd met jouw behandeling aan de slag gaat?

 

Je leert de client op een gezonde manier om te gaan met spanning, emoties en gedachten.

 

Je geeft cliënten (bij hun vermoeidheid aansluitende) psycho-educatie.

 

Je leert eenvoudige ontspannings- en lichamelijke focusmethoden toe te passen.

 

Je krijgt een lichaamsgerichte methode aangereikt om roofbouwpatronen te doorbreken.

 

Je weet hoe je een client – zonder schade toe te brengen – activeert in het proces.

 

Re-integratie en terugvalpreventie

Je leert herkennen waardoor het herstel stagneert en hoe je het versnelt.

 

Veel kennis en praktijkervaring over werkhervatting: hoe verloopt dit goed en wat te doen bij terugval?

 

Je leert cliënten tijdens reïntegratie het hoofd te bieden aan veel voorkomende valkuilen op het werk.

 

Je leert hoe terugvalpreventie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van je plan van aanpak.

 

Wat deelnemers zeggen:

Jeannette Portillo is wandelcoach bij De Actieve Coach

Simone de Winter is loopbaan- en stresscoach/psycholoog bij De Winter Consult

Kirsten Slegh is Verzuimcoördinator en HR adviseur bij KMS Advisering

Het certificeringsprogramma De Vakkundige Nooit meer Burn-outprofessional

 

 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Acht live dagen, waarin je tot grote inzichten komt en je je de drie noodzakelijke stappen volledig eigen maakt.

 

Tussentijdse digitale supervisie bijeenkomsten waardoor je snel vooruitgang boekt en de kneepjes van het vak in de vingers krijgt.

 

Een individueel coachingsgesprek, waarin je eigen moeites, puzzels of blokkades inbrengt, om gemakkelijker en beter resultaat bij je cliënt te krijgen.

 

– Vrij toegang tot de Nooit meer Burn-out e-healthmodules.

 

– Coaching en begeleiding bij concrete cliënten die je begeleidt.

 

– Reflectie en feedback op een behandeling van een cliënt, zodat je een cliënt van A tot Z kunt behandelen naar 100% herstel.

 

– Een beproefde methodiek die aansluit bij werksituaties binnen bedrijven en organisaties.

 

+ BONUS: een kant en klare presentatie over het stress- en herstelsysteem voor cliënten om misverstanden en weerstand uit de weg te ruimen, begrip te kweken en cliënten te motiveren voor opdrachten (tevens handig voor presentaties in bedrijven en organisaties).
 

+ BONUS: checklists voor het eerste kopje koffie, de start van de reïntegratie en handvatten bij terugval.

 

 

Gecertificeerd Nooit meer Burn-outprofessional

 

Na het doorlopen van het programma ontvang je een certificaat als “Nooit meer burn- outprofessional”. Dit betekent dat: 

 

  •  Je gekwalificeerd bent om met de Nooit meer burn-out methode te werken

 

  • Je gespecialiseerd bent om (preventief) te werken met burn-outcliënten

 

  • Je kunt werken met de blauwdruk van het Nooit meer Burn-out! boek

 

  • Je met korting gebruik kunt maken van het bijbehorende Nooit meer Burn-out e-healthprogramma 

 

  • Als je het programma afrondt, heb je daarna:

+ de mogelijkheid tot nascholing en supervisie

 

+ verschillende kant en klare oefeningen en materialen om direct in je praktijk mee te starten

 

  • Voorafgaand aan deelname volgt een intakegesprek. Het helpt voor de begripsvorming als je zelf geworsteld hebt met uitputting (maar het is geen voorwaarde voor deelname).  

 

Meer weten?

Plan hier een gratis gesprek van 30 min in

Wie is Anita Roelands?

 

Ik ben Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en inmiddels ruim 20 jaar gespecialiseerd in burn-out.

 

Vanaf 1993 – na afronding van mijn studie Sociale Psychologie – werk ik met cliënten en klanten in bedrijfsleven en organisaties, eerst als assistent projectmanager, trainer, coach en assessmentpsycholoog en later als stress- en burn-outpsycholoog.

 

Vanuit een eigen zoektocht, wetenschappelijke kennis en de lange ervaring met cliënten die overwerkt, overspannen of burn-out zijn, schreef ik het praktische werkboek Nooit meer burn-out! – in drie stappen leren genieten van werk en leven, dat inmiddels een bestseller is en alom geprezen wordt door professionals, bedrijfsartsen, cliënten én opleiders.

 

Naast psychologische kennis en ervaring over stress en burn-out heb ik de voor uitputtingsgevoelige ziektes aanvullende opleiding en ervaring over:

– 30 jaar ervaring in omgaan met lichamelijke spanning en ontspanning (+ 2-jarige yoga-opleiding)

 

– wijs omgaan met innerlijke blokkades en bijbehorende kwetsbaarheden (o.a. 3-jarige opleiding Voice Dialogue methode) en

 

– grensverkenning en –bewaking (o.a. de driedimensionale grensverkenning van psychiater Nick Blaser).

 

Anita is naast psycholoog en schrijver (Nooit meer burn-out is haar 2e boek), ook spreker, yogi en Voice Dialogue Master

LOCATIE 

 

De livedagen vinden plaats op

vrijdag van 9.00 – 17.00 uur in:

 

“Studio Koog aan Zee” 

Business Center De Bedrijvige Bij 

Lagedijk 3 in Koog aan de Zaan

 

DATA LIVEDAGEN: nog te bepalen

 

Investering (met korting bij betaling in één keer)


€ 3497,00 ex BTW

(of 2 termijnen van € 1797,00 ex BTW)

 

 

Voorwaarden voor deelname:

 

– Aan minstens 7 van de 8 livedagen en 5 van 7 supervisiemomenten kunnen deelnemen.

– De aangereikte informatie, oefeningen en materialen toepassen op vrienden, kennissen en later op cliënten met stress- en uitputtingsklachten.